หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลบางขุด
วิสัยทัศน์ ทต.บางขุด
“การศึกษาดี มีคุณธรรม
นำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”
นายถุงเงิน กลัดสุข
นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด
ทำนา
จับปลา
ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลบางขุด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มิ.ย. 2559
 
 
 
วัดสกุณาราม
   จำนวนภาพ : 0  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 380  ท่าน


 
วัดโฆสิตาราม
   จำนวนภาพ : 9  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 636  ท่าน


 
วัดการเปรียญ
   จำนวนภาพ : 0  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 171  ท่าน


 
วัดดอนเนรมิต
   จำนวนภาพ : 13  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 886  ท่าน


 
วัดท่าสมอ
   จำนวนภาพ : 2  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 610  ท่าน


 
วัดใหม่เจริญธรรม
   จำนวนภาพ : 0  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 405  ท่าน


 
วัดหอระฆัง
   จำนวนภาพ : 0  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 395  ท่าน


 
วัดหัวเด่น
   จำนวนภาพ : 0  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 480  ท่าน


 
  (1)     2   
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-484-231