หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลบางขุด
วิสัยทัศน์ ทต.บางขุด
“การศึกษาดี มีคุณธรรม
นำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”
นายถุงเงิน กลัดสุข
นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด
ทำนา
จับปลา
ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลบางขุด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มิ.ย. 2559
 
 
 


พ.จ.อ.สุพจน์ หมื่นกล้า
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 056 484 231


นายเทพเทวา คงมะกล่ำ
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 056 484 231
 
กองช่าง
 


นายอัษฎางค์ คำประวัติ
ผูู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 056 484 231


นายโชคชัย แพ่งดิษฐ
นายช่างโยธา


นายประจักร เสามา
พนักงานขับรถ


นายจิรายุ ขำนึง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นางสาวดารัตน์ กลัดสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายปัญญาวุฒิ แตงขุด
เจ้าหน้าที่จดมาตรน้ำ


นายสามารถ กุลธี
พนักงานขับรถกระเช้า


นายวัชรินทร์ วัชรวิวรรณ
พนักงานผลิตน้ำประปา
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-484-231