หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวถนอม แย้มคล้าย
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 056484231
นายเทพเทวา คงมะกล่ำ
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 056484231
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางธสวรรฒ เปียจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 056484231
นางสาวณริศรากรณ์ จันทร์กลิ่น
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 056484231
นายอัษฎางค์ คำประวัติ
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 056484231