หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


พ.จ.อ.สุพจน์ หมื่นกล้า
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 056484231


นายเทพเทวา คงมะกล่ำ
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 056484231
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางธสวรรฒ เปียจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 056484231


นางสาวณริศรากรณ์ จันทร์กลิ่น
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 056484231


นายอัษฎางค์ คำประวัติ
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 056484231