หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล บางขุด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบลบางขุด
วิสัยทัศน์ ทต.บางขุด
“การศึกษาดี มีคุณธรรม
นำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”
นายถุงเงิน กลัดสุข
นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด
ทำนา
จับปลา
ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลบางขุด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มิ.ย. 2559
 
 
 
  ประชากรในตำบลบางขุด มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย สร้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่ตนเอง โดยพื้นทีส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ประชากรส่วนใหญ่จึง ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยมีการเลี้ยงสัตว์และทำประมง เป็นอาชีพเสริมอีกทางหนึ่ง ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดในเขตพื้นที่ถึง 9 วัดด้วยกัน มีระบบสาธารณูปโภคที่ดี ทำให้ประชากรในตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
 
 
  มีวัด จำนวน 9 แห่ง ได้แก่
 
วัดท่าสมอ หมู่ที่ 1
วัดสกุณาราม หมู่ที่ 1
วัดโพธิ์ทอง หมู่ที่ 6
 
วัดดอนเนรมิต หมู่ที่ 7
วัดโฆสิตาราม หมู่ที่ 9
วัดหัวเด่น หมู่ที่ 10
 
วัดหอระฆัง หมู่ที่ 12
วัดใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 11
วัดการเปรียญ หมู่ที่ 9
 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง
   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ทอง หมู่ที่ 5      
   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสกุณา หมู่ที่ 1      
   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางขุด (หลวงปู่เย็นอุปถัมภ์) หมู่ที่ 9    
 
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง
 
โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส จำนวน 4 แห่ง
 
โรงเรียนอนุบาลเอกชน จำนวน 1 แห่ง
 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 12 แห่ง
 
 
 
มีสถานบริการสาธารณสุข ดังนี้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/หมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขุด หมู่ที่ 3      
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเด่น หมู่ที่ 10      

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100      
 
 
 
ที่ทำการตำรวจชุมชน จำนวน 1 แห่ง