หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลบางขุด
วิสัยทัศน์ ทต.บางขุด
“การศึกษาดี มีคุณธรรม
นำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”
นายถุงเงิน กลัดสุข
นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด
ทำนา
จับปลา
ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลบางขุด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มิ.ย. 2559
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2564 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน) [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศ กระบวนงานขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลบางขุด [ 24 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 15 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 14 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศ เรื่อง คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการของเทศบาลตำบลบางขุด [ 9 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
มาตรการให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 21 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานงานของพนักงาน และเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือหรือมาตรการปฏิบัติงานประจำปีบงประมาณ พ.ศ.2564 [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
  (1)     2