หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลบางขุด
วิสัยทัศน์ ทต.บางขุด
“การศึกษาดี มีคุณธรรม
นำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”
นายถุงเงิน กลัดสุข
นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด
ทำนา
จับปลา
ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลบางขุด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มิ.ย. 2559
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงาน การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชาคมหมู่บ้าน [ 3 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 18  
 
คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการร้องเรียนการทุจริต [ 2 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 25 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลบางขุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 28 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)     2      3