หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล บางขุด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบลบางขุด
วิสัยทัศน์ ทต.บางขุด
“การศึกษาดี มีคุณธรรม
นำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”
นายถุงเงิน กลัดสุข
นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด
ทำนา
จับปลา
ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลบางขุด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มิ.ย. 2559
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-แก้ไขเพิ่มเติม-ฉบับที่-1-พ.ศ.2564 [ 2 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 26  
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุธทศักราช 2560 [ 28 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 119  
 
พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 [ 28 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 102  
 
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [ 28 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 116  
 
พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 [ 28 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 109  
 
พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) [ 28 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 106  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 [ 20 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 137  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 20 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 145  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8