หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลบางขุด
วิสัยทัศน์ ทต.บางขุด
“การศึกษาดี มีคุณธรรม
นำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”
นายถุงเงิน กลัดสุข
นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด
ทำนา
จับปลา
ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลบางขุด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มิ.ย. 2559
เทศบัญญัติ
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 79  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 9 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 157  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 9 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 151  
 
รายงานผลการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลแผน ปีงบประมาณ 2560 [ 9 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 127  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 9 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 143  
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล- [ 20 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 174  
 
  (1)