หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรการกำหนดขั้นตอน/กระบวนกาารเรื่องร้องเรียน [ 7 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป ปีพ.ศ.2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
แผนผังกระบวนการจัดการร้องเรียน [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 2 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีบุุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาบุคลากรของเทศบาลฯ [ 2 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 11  
 
มาตรการ แต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)