หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลบางขุด
วิสัยทัศน์ ทต.บางขุด
“การศึกษาดี มีคุณธรรม
นำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”
นายถุงเงิน กลัดสุข
นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด
ทำนา
จับปลา
ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลบางขุด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มิ.ย. 2559
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การเฝ้าระวัง การคอร์รัปขั่น [ 7 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
กิจกรรมอบรมกรรมการตรวจการจ้าง [ 7 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
มาตรการ \"ปลูกฝัง องค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest \" [ 6 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
มาตรการ \"เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน การต่อต้านการทุจริต (มิติ 1) [ 6 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
คู่มือ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (มิติ 1) [ 6 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประชาสัมพันธ์ การส่งประกวดคำขวัญ การต่อต้านการทุจริต [ 7 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศ นโบายคุณธรรมความโปร่งใส [ 5 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศ การอนุญาตใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 2 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบางขุด [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี พ.ศ.2561 - 2564 [ 12 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 29  
 
  (1)  
   


 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-484-231