หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลบางขุด
วิสัยทัศน์ ทต.บางขุด
“การศึกษาดี มีคุณธรรม
นำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”
นายถุงเงิน กลัดสุข
นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด
ทำนา
จับปลา
ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลบางขุด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มิ.ย. 2559
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบางขุด ประจำปีการศึกษา 2564  29 มี.ค. 2564 78
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์  24 มี.ค. 2564 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนชาวตำบลบางขุดที่มีสิทธิเลือกตั้ง ไปเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบางขุด  12 มี.ค. 2564 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)  1 มี.ค. 2564 105
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนประชาชนตำบลบางขุด ร่วมใจไปเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลบางขุด  17 ก.พ. 2564 118
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางขุด ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  6 ม.ค. 2564 140
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบางขุด  5 ม.ค. 2564 125
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบางขุด  28 ธ.ค. 2563 188
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564  23 ธ.ค. 2563 112
ข่าวประชาสัมพันธ์   แนวทางการเฝ้าระวัง ค้นหา ส่งต่อ บำบัด และดูแลติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต  12 พ.ย. 2563 202
ข่าวประชาสัมพันธ์   การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  2 พ.ย. 2563 254
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง รายชื่อพนักงานครูเทศบาลผู้มีการปฎิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2563)  15 ต.ค. 2563 201
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565   7 ต.ค. 2563 201
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางขุด  27 ส.ค. 2563 128
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  26 ส.ค. 2563 132
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  21 ส.ค. 2563 129
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นปฐมวัย 2-3 ปี ประจำปีการศึกษา2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางขุด(หลวงปู่เย็นอุปถัมภ์) เพิ่มเติมครั้งที่ 1)  20 ก.ค. 2563 111
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้ารับการศึกในระดับชั้นปฐมวัย 2-3 ปี ประจำปีการศึกษา 2563  1 ก.ค. 2563 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบางขุด (เพิ่มเติมคร้งที่ 5)  19 มิ.ย. 2563 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบางขุด (เพิ่มเติม คร้ังที่ 5)  16 มิ.ย. 2563 76
  (1)     2      3   
 


 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-484-231