หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลบางขุด
วิสัยทัศน์ ทต.บางขุด
“การศึกษาดี มีคุณธรรม
นำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”
นายถุงเงิน กลัดสุข
นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด
ทำนา
จับปลา
ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลบางขุด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มิ.ย. 2559
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง ประกาศผลการสรรหาบุคคลโดยการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  13 ก.ย. 2561 87
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  30 ส.ค. 2561 79
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางขุด ประจำปีงบประมาณ 2561  1 ส.ค. 2561 79
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง ประกาศผลการสรรหาบุคคลโดยการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  18 ก.ค. 2561 87
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  9 ก.ค. 2561 119
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางขุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  13 มิ.ย. 2561 205
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่องประกาศผลการสรรหาบุคคลโดยการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  5 ก.พ. 2561 112
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  29 ม.ค. 2561 131
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางขุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  5 ม.ค. 2561 108
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ม.8  17 ส.ค. 2560 107
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 สายบ้านนายจัน  19 ม.ค. 2560 136
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการวางท่อระบายนำ้ หมู่ 1 วางท่อระบายน้ำบริเวณสายบ้านนายทองใบ อ่ำพ่วง ถึงบ้านนางพิม สายสุด  19 ม.ค. 2560 131
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บริเวณเมรุวัดหัวเด่น  19 ม.ค. 2560 125
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บริเวณทางเข้าวัดค้างคาว  19 ม.ค. 2560 113
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-5514 ชัยนาท  17 ม.ค. 2560 261
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งกำหนดระยะเวลาในการเสียภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่  19 ธ.ค. 2559 133
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2559  9 ธ.ค. 2559 159
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารอเนกประสงค์ ม.11  6 ธ.ค. 2559 162
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แผนจัดเก็บรายได้ ปี 2560  9 พ.ย. 2559 144
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ  18 ต.ค. 2559 118
  (1)     2   
 


 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 098-006-3033