หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลบางขุด
วิสัยทัศน์ ทต.บางขุด
“การศึกษาดี มีคุณธรรม
นำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”
นายถุงเงิน กลัดสุข
นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด
ทำนา
จับปลา
ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลบางขุด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มิ.ย. 2559
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง ประกาศผลการสรรหาบุคคลโดยการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   13 ก.ย. 2561 76
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   30 ส.ค. 2561 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางขุด ประจำปีงบประมาณ 2561   1 ส.ค. 2561 74
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง ประกาศผลการสรรหาบุคคลโดยการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   18 ก.ค. 2561 82
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   9 ก.ค. 2561 116
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางขุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   13 มิ.ย. 2561 191
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่องประกาศผลการสรรหาบุคคลโดยการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   5 ก.พ. 2561 105
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   29 ม.ค. 2561 125
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางขุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   5 ม.ค. 2561 104
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ม.8   17 ส.ค. 2560 104
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 สายบ้านนายจัน   19 ม.ค. 2560 131
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการวางท่อระบายนำ้ หมู่ 1 วางท่อระบายน้ำบริเวณสายบ้านนายทองใบ อ่ำพ่วง ถึงบ้านนางพิม สายสุด   19 ม.ค. 2560 125
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บริเวณเมรุวัดหัวเด่น   19 ม.ค. 2560 121
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บริเวณทางเข้าวัดค้างคาว   19 ม.ค. 2560 108
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-5514 ชัยนาท   17 ม.ค. 2560 236
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งกำหนดระยะเวลาในการเสียภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่   19 ธ.ค. 2559 127
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2559   9 ธ.ค. 2559 155
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารอเนกประสงค์ ม.11   6 ธ.ค. 2559 157
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แผนจัดเก็บรายได้ ปี 2560   9 พ.ย. 2559 138
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ   18 ต.ค. 2559 113
  (1)     2   
 


 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 098-006-3033