หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลบางขุด
วิสัยทัศน์ ทต.บางขุด
“การศึกษาดี มีคุณธรรม
นำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”
นายถุงเงิน กลัดสุข
นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด
ทำนา
จับปลา
ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลบางขุด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มิ.ย. 2559
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   แนวทางการเฝ้าระวัง ค้นหา ส่งต่อ บำบัด และดูแลติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต  12 พ.ย. 2563 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  2 พ.ย. 2563 84
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง รายชื่อพนักงานครูเทศบาลผู้มีการปฎิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2563)  15 ต.ค. 2563 84
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565   7 ต.ค. 2563 76
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางขุด  27 ส.ค. 2563 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  26 ส.ค. 2563 70
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  21 ส.ค. 2563 82
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นปฐมวัย 2-3 ปี ประจำปีการศึกษา2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางขุด(หลวงปู่เย็นอุปถัมภ์) เพิ่มเติมครั้งที่ 1)  20 ก.ค. 2563 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้ารับการศึกในระดับชั้นปฐมวัย 2-3 ปี ประจำปีการศึกษา 2563  1 ก.ค. 2563 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบางขุด (เพิ่มเติมคร้งที่ 5)  19 มิ.ย. 2563 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบางขุด (เพิ่มเติม คร้ังที่ 5)  16 มิ.ย. 2563 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  29 พ.ค. 2563 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบางขุด (เพิ่มเติมครั้งที่ 4)  27 พ.ค. 2563 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง ผลการประเมินตนเอง (Self-Assesment : SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบางขุด ประจำปีการศึกษา 2562  13 พ.ค. 2563 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบางขุด (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)  7 พ.ค. 2563 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรม พาน้องท่องธรรมะ  20 เม.ย. 2563 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบางขุด(เพิ่มเติมครั้งนี้ 2)  10 เม.ย. 2563 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบางขุด   19 มี.ค. 2563 97
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการ อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม (ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ)  18 มี.ค. 2563 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบางขุด ประจำปีการศึกษา 2563  17 มี.ค. 2563 58
  (1)     2      3   
 


 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-484-231