หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลบางขุด
วิสัยทัศน์ ทต.บางขุด
“การศึกษาดี มีคุณธรรม
นำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”
นายถุงเงิน กลัดสุข
นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด
ทำนา
จับปลา
ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลบางขุด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มิ.ย. 2559
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางขุดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  19 ก.ค. 2564 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ผู้ช่วยนายช่างโยธา  16 ก.ค. 2564 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  9 ก.ค. 2564 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางขุด ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นกรณีพิเศษ  29 มิ.ย. 2564 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  28 มิ.ย. 2564 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่องรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาในระดับชั้นปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางขุด  17 มิ.ย. 2564 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางขุด  11 มิ.ย. 2564 189
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางขุด  8 มิ.ย. 2564 88
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง มาตรการการเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางขุด  8 มิ.ย. 2564 114
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบางขุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  7 มิ.ย. 2564 235
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง รายชื่อพนักงานครูเทศบาลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากรอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)  17 พ.ค. 2564 106
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งการมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล  12 พ.ค. 2564 142
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  19 เม.ย. 2564 180
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบางขุด ประจำปีการศึกษา 2564  29 มี.ค. 2564 228
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์  24 มี.ค. 2564 179
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนชาวตำบลบางขุดที่มีสิทธิเลือกตั้ง ไปเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบางขุด  12 มี.ค. 2564 198
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)  1 มี.ค. 2564 211
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนประชาชนตำบลบางขุด ร่วมใจไปเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลบางขุด  17 ก.พ. 2564 206
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางขุด ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  6 ม.ค. 2564 206
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบางขุด  5 ม.ค. 2564 176
  (1)     2      3      4   
 


 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-484-231