หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลบางขุด
วิสัยทัศน์ ทต.บางขุด
“การศึกษาดี มีคุณธรรม
นำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”
นายถุงเงิน กลัดสุข
นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด
ทำนา
จับปลา
ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลบางขุด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มิ.ย. 2559
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  13 ก.ย. 2564 106
ข่าวประชาสัมพันธ์   การมอบเกียรติเป็นผู้มีคุณธรรมในการอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือการเป็นวิทยากรในท้องถิ่น  10 ก.ย. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุุด เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางขุดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นกรณีพิเศษ  6 ก.ย. 2564 217
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานางพัชรี หอมประเสริฐ ถึงนานางประไพ ภู่งาม หมู่ 9  17 ส.ค. 2564 142
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  17 ส.ค. 2564 144
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางขุดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นกรณีพิเศษ  10 ส.ค. 2564 168
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวทางปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอู่ จ.เจริญยนต์ ถึงถนนเลียบแม่น้ำน้อย หมู่ 8  9 ส.ค. 2564 161
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวทางปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางบุญรอด เย็นสำเภา ถึงถนนเลียบแม่น้ำน้อย หมู่ 5  9 ส.ค. 2564 137
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวทางปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าบ้านนางบัวลอย วิไลเวทย์ ถึงถนนเลียบแม่น้ำน้อย หมู่ 3  9 ส.ค. 2564 136
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 12 สายบ้านนางสมหมาย นาเอก ถึงเขตติดต่อตำบลดงคอน  5 ส.ค. 2564 150
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 8 สายเล้าแพะถึงเขตติดต่อพื้นที่ หมู่ 7  5 ส.ค. 2564 153
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหนองไอ้ตูม หมู่ 5  5 ส.ค. 2564 145
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก จำนวน 3 สาย  5 ส.ค. 2564 140
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตไม่เสริมเหล็ก บริเวณถนนประชาอาสา 2 หมู่ 7  5 ส.ค. 2564 133
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคาร และบริเวณโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางขุด (หลวงปู่เย็นอุปถัมภ์)  30 ก.ค. 2564 132
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคารบริเวณโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ทอง  30 ก.ค. 2564 127
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางขุดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  19 ก.ค. 2564 173
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ผู้ช่วยนายช่างโยธา  16 ก.ค. 2564 167
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้าเก่า (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ 12  12 ก.ค. 2564 130
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานายสมใจ เจียมพัว ถึงนานางเจริญ คำแผง หมู่ 11  12 ก.ค. 2564 110
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 22
 


 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-484-231