หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลบางขุด
วิสัยทัศน์ ทต.บางขุด
“การศึกษาดี มีคุณธรรม
นำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”
นายถุงเงิน กลัดสุข
นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด
ทำนา
จับปลา
ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลบางขุด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มิ.ย. 2559
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 สายบ้านนางชะเอม เขียวอิทร์  8 มิ.ย. 2560 353
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 สายบ้านนายมารุต รุ่งเรือง  8 มิ.ย. 2560 338
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 สายบ้านนายธงชัย เพชรน้อย  8 มิ.ย. 2560 346
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 สายไลน์นิ่ง  26 เม.ย. 2560 392
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการดาดคูคอนกรีต หมู่ 3 สายบ้านนายธวัชชัย โพธิ์ฤทธิ์  26 เม.ย. 2560 410
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 สายบ้านนางมะยม สังข์ป้อม  24 มี.ค. 2560 387
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการก่อสร้างถนนกอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 สายนานางสุวิมล แว่นสุข ถึงนานายนิยม ชัยศรี  24 มี.ค. 2560 374
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 สายหน้าโรงเรียนวัดท่าสมอ  24 มี.ค. 2560 385
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 สายบ้านนางทิพวัน เนตรนาค ถึงบ้านนางสายรุ้ง บุญเสริม  24 มี.ค. 2560 383
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ทอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางขุด (หลวงปู่เย็นอุปถัมภ์)  10 ก.พ. 2560 2563
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ 9 จำนวน 4 สาย  10 ก.พ. 2560 430
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ 5 จำนวน 2 สาย  10 ก.พ. 2560 418
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 สายบ้านนายจัน  19 ม.ค. 2560 435
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการวางท่อระบายนำ้ หมู่ 1 วางท่อระบายน้ำบริเวณสายบ้านนายทองใบ อ่ำพ่วง ถึงบ้านนางพิม สายสุด  19 ม.ค. 2560 419
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บริเวณเมรุวัดหัวเด่น  19 ม.ค. 2560 424
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บริเวณทางเข้าวัดค้างคาว  19 ม.ค. 2560 390
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-5514 ชัยนาท  17 ม.ค. 2560 1336
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งกำหนดระยะเวลาในการเสียภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่  19 ธ.ค. 2559 448
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2559  9 ธ.ค. 2559 483
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารอเนกประสงค์ ม.11  6 ธ.ค. 2559 483
<< หน้าแรก...     16      17      18      19     (20)     21      22   
 


 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-484-231