หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลบางขุด
วิสัยทัศน์ ทต.บางขุด
“การศึกษาดี มีคุณธรรม
นำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”
นายถุงเงิน กลัดสุข
นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด
ทำนา
จับปลา
ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลบางขุด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มิ.ย. 2559
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำทิ้ง พร้อมบ่อคอนกรีต บ้านนายสมหวัง ทับบุรี หมู่ 2  3 ส.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  24 ก.ค. 2563 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  24 ก.ค. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นปฐมวัย 2-3 ปี ประจำปีการศึกษา2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางขุด(หลวงปู่เย็นอุปถัมภ์) เพิ่มเติมครั้งที่ 1)  20 ก.ค. 2563 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563  16 ก.ค. 2563 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประกอบ ภูคลัง หมู่ 9  14 ก.ค. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอาจารย์ธงชัย เพ็ชรน้อย หมู่ 8  14 ก.ค. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนน คสล.เดิม สายประชาอาสา 2 ช่วงที่นานายสุชาติ ห้อยระย้า หมู่ 7  14 ก.ค. 2563 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางวันเพ็ญ สุขสวัสดิ์ ถึงบ้านนายเลื่อน ไทยเขียว หมู่ 6  14 ก.ค. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสำอางค์ เพ็งมาก หมู่ 2  14 ก.ค. 2563 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสำเริง ไวกูณฐอนุชิต หมู่ 1  14 ก.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้ารับการศึกในระดับชั้นปฐมวัย 2-3 ปี ประจำปีการศึกษา 2563  1 ก.ค. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบางขุด (เพิ่มเติมคร้งที่ 5)  19 มิ.ย. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบางขุด (เพิ่มเติม คร้ังที่ 5)  16 มิ.ย. 2563 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมเหล็ก หมู่ 3 สายบ้านนายสมนึก มั่นทับ  15 มิ.ย. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  29 พ.ค. 2563 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบางขุด (เพิ่มเติมครั้งที่ 4)  27 พ.ค. 2563 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนคอนกรีตเดิม ถึงสะพานเหล็กคลองสำโรก หมู่ 5 บ้านท่าศาลาตำบลบางขุด  18 พ.ค. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง ผลการประเมินตนเอง (Self-Assesment : SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบางขุด ประจำปีการศึกษา 2562  13 พ.ค. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบางขุด (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)  7 พ.ค. 2563 18
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13
 


 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 098-006-3033