หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบลบางขุด
วิสัยทัศน์ ทต.บางขุด
“การศึกษาดี มีคุณธรรม
นำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”
นายถุงเงิน กลัดสุข
นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด
ทำนา
จับปลา
ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลบางขุด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มิ.ย. 2559
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔)  13 ม.ค. 2565 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  29 ธ.ค. 2564 39
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  29 ธ.ค. 2564 42
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 12 จำนวน 1 สาย  27 ธ.ค. 2564 34
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 11 จำนวน 6 สาย  27 ธ.ค. 2564 43
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 10 จำนวน 6 สาย  27 ธ.ค. 2564 33
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 9 จำนวน 6 สาย  27 ธ.ค. 2564 27
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 8 จำนวน ๒ สาย  27 ธ.ค. 2564 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางขุด  1 ธ.ค. 2564 81
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลบางขุด  17 พ.ย. 2564 68
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง ชื่อพนักงานครูเทศบาลผู้มีผลปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นรอบการประเมิน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 -30 กันยายน 2564)  15 พ.ย. 2564 87
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  26 ต.ค. 2564 94
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  15 ต.ค. 2564 115
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่๔(เดือนกรกฏาคม พ.ศ๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔)  14 ต.ค. 2564 117
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการขุดลอกคูนาส่งน้ำสายนานางสุรินทร์ กลิ่นจันทร์ ถึงนานางสุรินทร์ ม่วงคำ หมู่ 12  27 ก.ย. 2564 102
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11  27 ก.ย. 2564 115
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการขยายถนนวัดลังกา ถึงบ้านนางดวงใจ ชาญชำนิ พร้อมลงหินคลุก หมู่ 8  27 ก.ย. 2564 115
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ หน้าบ้านนางละเอียด ศรีแจ่ม หมู่ 1  27 ก.ย. 2564 108
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เทศบาลตำบลบางขุด)  15 ก.ย. 2564 88
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  13 ก.ย. 2564 76
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 20
 


 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-484-231