หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลบางขุด
วิสัยทัศน์ ทต.บางขุด
“การศึกษาดี มีคุณธรรม
นำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”
นายถุงเงิน กลัดสุข
นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด
ทำนา
จับปลา
ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลบางขุด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มิ.ย. 2559
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2564)  16 เม.ย. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบางขุด ประจำปีการศึกษา 2564  29 มี.ค. 2564 78
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์  24 มี.ค. 2564 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนชาวตำบลบางขุดที่มีสิทธิเลือกตั้ง ไปเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบางขุด  12 มี.ค. 2564 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)  1 มี.ค. 2564 105
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางขุด (หลวงปู่เย็นอุปถัมภ์)  22 ก.พ. 2564 116
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางขุด (หลวงปู่เย็นอุปถัมภ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 ก.พ. 2564 102
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  22 ก.พ. 2564 113
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนประชาชนตำบลบางขุด ร่วมใจไปเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลบางขุด  17 ก.พ. 2564 118
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  10 ก.พ. 2564 132
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 สายบ้านนายชด ขำนึง ถึงบ้านนายพยอม อินจู  15 ม.ค. 2564 148
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 ช่วงที่ 1 บริเวณหน้าบ้านนางชะลอ กรรมานุสรณ์ ช่วงที่ 2 บริเวณหน้าบ้านนายสมบัติ เกลี้ยงงาม  15 ม.ค. 2564 122
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหสิมเหล็ก หมู่ 9 สายวัดใน บริเวณต่อจากถนนคอนกรีตเก่า ถึงนานายรัตน์  15 ม.ค. 2564 131
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 สายประชาอาสา 1ต ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึงนายประยูร หมวกศรี  15 ม.ค. 2564 126
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ 12 สายนายชัยวัฒน์ เพ็ชรรักษ์ ถึงคลองสำโรก  14 ม.ค. 2564 131
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ 11 สายเลียบนานายณรงค์ เกตุมาก ถึงนานายสมนึก มากโพธิ์  14 ม.ค. 2564 117
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ 11 สายบ้านนายวิชาญ เหมือนขวัญ ถึงบ้านนายวิมล เผือกสุข  14 ม.ค. 2564 117
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ 11 สายบ้านนายสมใจ แย้มทับ ถึงนานายสริ บุญนา  14 ม.ค. 2564 110
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ 11 สายนายพนม ยิ้มจันทร์  14 ม.ค. 2564 103
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ 10 สายนานางลั้ง ม้วนหนู ถึงคลองสำโรก  14 ม.ค. 2564 100
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 17
 


 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-484-231