หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลบางขุด
วิสัยทัศน์ ทต.บางขุด
“การศึกษาดี มีคุณธรรม
นำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”
นายถุงเงิน กลัดสุข
นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด
ทำนา
จับปลา
ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลบางขุด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มิ.ย. 2559
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานเหล็ก ข้ามคลองทิ้งน้ำ (คลองสำโรก) หมู่ ๗   5 ก.ย. 2562 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ ๘ ตำบลบางขุด   13 ส.ค. 2562 27
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘ จำนวน ๓ จุด   25 ก.ค. 2562 42
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ จำนวน ๒ จุด   25 ก.ค. 2562 39
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ม.๑๑ จำนวน ๒ จุด   10 ก.ค. 2562 34
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒)   5 ก.ค. 2562 33
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๐ บริเวณคันคลอง ๑ ขวา   12 มิ.ย. 2562 44
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ ๑๑ จากถนนลาดยาง ถึงนานายพนม ยิ้มจันทร์   31 พ.ค. 2562 50
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘ สายบ้านอาจารย์ธงชัย เพ็ชรน้อย   27 พ.ค. 2562 42
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ สายประชาอาสา จากนานางจุฑารัตน์ วันทอง ถึงนานางสำเนียง กลิ่นมา   27 พ.ค. 2562 31
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ จากคลองส่งน้ำ จากบ้านนางมะลิ ถึงบ้านนายหวล ใยบุรี   27 พ.ค. 2562 32
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ จากสะพานปูนกลางทุ่ง ถึงบ้านนายนิยม ชัยศรี   24 พ.ค. 2562 39
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ จากบ้านนายเสาร์ ปลื้มอาลัย ถึงบ้านนายประสม ปลื้มอาลัย   24 พ.ค. 2562 41
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ สายถนนชลประทาน ถึงบ้านนายบุญธรรม กองกาญจน์   24 พ.ค. 2562 34
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๐ สายถนน คสล.เดิม ถึงนานางแสงดาว กังผึ้ง   25 เม.ย. 2562 77
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๑ สายถนนดำ ถึงบ้านนายระเบียบ จั่นหนู   25 เม.ย. 2562 71
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๐ สายถนนคสล.เดิม จากบ้านนายเติม เทียนจันทร์   24 เม.ย. 2562 70
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๙ สายสะพานปูน เขตบ้านนางมาลัย เพชรจั่น   24 เม.ย. 2562 39
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๙ สายบ้านนายสุประดิษฐ์ จั่นหนู ถึงที่นานางประไพ ภู่งาม   24 เม.ย. 2562 41
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๒ สายหน้าโรงเรียนวัดหอระฆัง ถึงหน้าบ้านนางไอ อ่วมเดช    19 เม.ย. 2562 72
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 


 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 098-006-3033