หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลบางขุด
วิสัยทัศน์ ทต.บางขุด
“การศึกษาดี มีคุณธรรม
นำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”
นายถุงเงิน กลัดสุข
นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด
ทำนา
จับปลา
ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลบางขุด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มิ.ย. 2559
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการขุดลอกคูนาส่งน้ำสายนานางสุรินทร์ กลิ่นจันทร์ ถึงนานางสุรินทร์ ม่วงคำ หมู่ 12  27 ก.ย. 2564 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11  27 ก.ย. 2564 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการขยายถนนวัดลังกา ถึงบ้านนางดวงใจ ชาญชำนิ พร้อมลงหินคลุก หมู่ 8  27 ก.ย. 2564 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ หน้าบ้านนางละเอียด ศรีแจ่ม หมู่ 1  27 ก.ย. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เทศบาลตำบลบางขุด)  15 ก.ย. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุุด เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางขุดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นกรณีพิเศษ  6 ก.ย. 2564 68
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานางพัชรี หอมประเสริฐ ถึงนานางประไพ ภู่งาม หมู่ 9  17 ส.ค. 2564 49
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  17 ส.ค. 2564 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางขุดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นกรณีพิเศษ  10 ส.ค. 2564 76
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวทางปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอู่ จ.เจริญยนต์ ถึงถนนเลียบแม่น้ำน้อย หมู่ 8  9 ส.ค. 2564 79
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวทางปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางบุญรอด เย็นสำเภา ถึงถนนเลียบแม่น้ำน้อย หมู่ 5  9 ส.ค. 2564 71
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวทางปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าบ้านนางบัวลอย วิไลเวทย์ ถึงถนนเลียบแม่น้ำน้อย หมู่ 3  9 ส.ค. 2564 64
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 12 สายบ้านนางสมหมาย นาเอก ถึงเขตติดต่อตำบลดงคอน  5 ส.ค. 2564 77
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 8 สายเล้าแพะถึงเขตติดต่อพื้นที่ หมู่ 7  5 ส.ค. 2564 76
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหนองไอ้ตูม หมู่ 5  5 ส.ค. 2564 74
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก จำนวน 3 สาย  5 ส.ค. 2564 70
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตไม่เสริมเหล็ก บริเวณถนนประชาอาสา 2 หมู่ 7  5 ส.ค. 2564 72
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคาร และบริเวณโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางขุด (หลวงปู่เย็นอุปถัมภ์)  30 ก.ค. 2564 72
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคารบริเวณโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ทอง  30 ก.ค. 2564 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางขุดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  19 ก.ค. 2564 114
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19
 


 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-484-231