หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลบางขุด
วิสัยทัศน์ ทต.บางขุด
“การศึกษาดี มีคุณธรรม
นำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”
นายถุงเงิน กลัดสุข
นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด
ทำนา
จับปลา
ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลบางขุด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มิ.ย. 2559
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  17 พ.ย. 2563 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   แนวทางการเฝ้าระวัง ค้นหา ส่งต่อ บำบัด และดูแลติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต  12 พ.ย. 2563 22
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  10 พ.ย. 2563 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  2 พ.ย. 2563 70
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง รายชื่อพนักงานครูเทศบาลผู้มีการปฎิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2563)  15 ต.ค. 2563 72
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  15 ต.ค. 2563 54
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางขุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  14 ต.ค. 2563 103
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๔ เดือน ก.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๓   9 ต.ค. 2563 82
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565   7 ต.ค. 2563 69
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมห้องประชุมเทศบาลตำบลบางขุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 ก.ย. 2563 84
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุงคูทิ้งน้ำ สายนานายสำรวม ทองรอด ถึงนานายระเบียบ หมู่ 9  10 ก.ย. 2563 83
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุงคูทิ้งน้ำ สายนานายสมพงษ์ ถึงนานายบง จันทร์หอม หมู่ 5  10 ก.ย. 2563 74
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมดาดคอนกรีตคูส่งน้ำ สายนานางสมเกียรติ์ เรืองสว่าง หมู่ 5  10 ก.ย. 2563 80
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุงคูทิ้งน้ำ สายนานายบง จันทร์หอม ถึงนานายวิเชียร แว่นสุข หมู่ 4  10 ก.ย. 2563 73
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุงคูทิ้งน้ำ สายข้างบ้านนางสาวชรินทร์ทิพย์ เต็งประกอบกิจ หมู่ 3  10 ก.ย. 2563 75
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ บริเวณที่นานายวีนัท กล่อมเอี่ยม หมู่ 1  10 ก.ย. 2563 70
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนานางสำอางค์ ศรีษะเกตุ หมู่ 1   3 ก.ย. 2563 93
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุงติดตั้งบานประตูเปิด-ปิดน้ำ บริเวณที่นานางชเอม มรสุม หมู่ 7   3 ก.ย. 2563 77
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 11  3 ก.ย. 2563 88
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 12 บ้านหอระฆัง ตำบลบางขุด  28 ส.ค. 2563 76
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14
 


 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-484-231