หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล บางขุด ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบลบางขุด
วิสัยทัศน์ ทต.บางขุด
“การศึกษาดี มีคุณธรรม
นำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”
นายถุงเงิน กลัดสุข
นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด
ทำนา
จับปลา
ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลบางขุด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มิ.ย. 2559
 
  
ประกาศ เรื่องมาตรการการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์  
 

เทศบาลตำบลบางขุด ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางขุด  ร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย “เทศบาลตำบลบางขุด และศูนย์เด็กเล็กในสังกัด ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” เพื่อความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน”เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเทศบาลตำบลบางขุด โดยนายถุงเงิน กลัดสุข นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด  ร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์  ทั่วประเทศ เน้นใช้เทคโนโลยีบังคับใช้กฎหมาย ลดบาดเจ็บ
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวที่กำหนดให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎจราจร โดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ปลุกจิตสำนึกรักความปลอดภัยให้แก่บุคลากรในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน เทศบาลตำบลบางขุดจึงประกาศมาตรการการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติในเขตเทศบาลตำบลบางขุดดังนี้  
1. สวมใส่หมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์
2. ไม่ขับขี่รถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดและไม่ขับขี่รถย้อนศร
3. ไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร
4. ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสำนักรักความปลอดภัย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีน้ำใจต่อผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนน

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ม.ค. 2566 เวลา 13.41 น. โดย คุณ เกษราภรณ์ เกตุมาก

ผู้เข้าชม 20 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X