หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล บางขุด ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบลบางขุด
วิสัยทัศน์ ทต.บางขุด
“การศึกษาดี มีคุณธรรม
นำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”
นายถุงเงิน กลัดสุข
นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด
ทำนา
จับปลา
ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลบางขุด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มิ.ย. 2559
 
 


 
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ เจ้าพนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลบางขุด ประจำปี งบประมาณ 2565  
 

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ เจ้าพนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลบางขุด ประจำปี งบประมาณ 2565
ในระหว่างวันที่ 18 ถึง วันที่ 20 กันยายน 2565
ณ เทศบาลตำบลบางขุด และค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เทศบาลตำบลบางขุด ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ เจ้าพนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลบางขุด ประจำปี งบประมาณ 2565 เพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้วยความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับงานบังคับใช้กฎหมายเรื่องการดูและความปลอดภัยฯอีกทั้งกฎกระทรวง ได้กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ เจ้าพนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลบางขุด ประจำปี งบประมาณ 2565 มีความรู้ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลตำบลบางขุด
- เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพทางด้านร่างกาย และความพร้อมของจิตใจ ฝึกฝนปฏิภาณไหวพริบ การแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าของ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลตำบลบางขุด
- เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2565 – 2570 มุ่งสู่ทศวรรษที่ 3
- เพื่อส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ของเครือข่าย จาก ปภ.เขต 16 จังหวัดชัยนาท เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลตำบลบางขุด
- เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและระบบการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ย. 2565 เวลา 11.42 น. โดย คุณ เกษราภรณ์ เกตุมาก

ผู้เข้าชม 160 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/85

ลำดับภาพที่ 2/85

ลำดับภาพที่ 3/85

ลำดับภาพที่ 4/85

ลำดับภาพที่ 5/85

ลำดับภาพที่ 6/85

ลำดับภาพที่ 7/85

ลำดับภาพที่ 8/85

ลำดับภาพที่ 9/85

ลำดับภาพที่ 10/85

ลำดับภาพที่ 11/85

ลำดับภาพที่ 12/85

ลำดับภาพที่ 13/85

ลำดับภาพที่ 14/85

ลำดับภาพที่ 15/85

ลำดับภาพที่ 16/85

ลำดับภาพที่ 17/85

ลำดับภาพที่ 18/85

ลำดับภาพที่ 19/85

ลำดับภาพที่ 20/85

ลำดับภาพที่ 21/85

ลำดับภาพที่ 22/85

ลำดับภาพที่ 23/85

ลำดับภาพที่ 24/85

ลำดับภาพที่ 25/85

ลำดับภาพที่ 26/85

ลำดับภาพที่ 27/85

ลำดับภาพที่ 28/85

ลำดับภาพที่ 29/85

ลำดับภาพที่ 30/85

ลำดับภาพที่ 31/85

ลำดับภาพที่ 32/85

ลำดับภาพที่ 33/85

ลำดับภาพที่ 34/85

ลำดับภาพที่ 35/85

ลำดับภาพที่ 36/85

ลำดับภาพที่ 37/85

ลำดับภาพที่ 38/85

ลำดับภาพที่ 39/85

ลำดับภาพที่ 40/85

ลำดับภาพที่ 41/85

ลำดับภาพที่ 42/85

ลำดับภาพที่ 43/85

ลำดับภาพที่ 44/85

ลำดับภาพที่ 45/85

ลำดับภาพที่ 46/85

ลำดับภาพที่ 47/85

ลำดับภาพที่ 48/85

ลำดับภาพที่ 49/85

ลำดับภาพที่ 50/85

ลำดับภาพที่ 51/85

ลำดับภาพที่ 52/85

ลำดับภาพที่ 53/85

ลำดับภาพที่ 54/85

ลำดับภาพที่ 55/85

ลำดับภาพที่ 56/85

ลำดับภาพที่ 57/85

ลำดับภาพที่ 58/85

ลำดับภาพที่ 59/85

ลำดับภาพที่ 60/85

ลำดับภาพที่ 61/85

ลำดับภาพที่ 62/85

ลำดับภาพที่ 63/85

ลำดับภาพที่ 64/85

ลำดับภาพที่ 65/85

ลำดับภาพที่ 66/85

ลำดับภาพที่ 67/85

ลำดับภาพที่ 68/85

ลำดับภาพที่ 69/85

ลำดับภาพที่ 70/85

ลำดับภาพที่ 71/85

ลำดับภาพที่ 72/85

ลำดับภาพที่ 73/85

ลำดับภาพที่ 74/85

ลำดับภาพที่ 75/85

ลำดับภาพที่ 76/85

ลำดับภาพที่ 77/85

ลำดับภาพที่ 78/85

ลำดับภาพที่ 79/85

ลำดับภาพที่ 80/85

ลำดับภาพที่ 81/85

ลำดับภาพที่ 82/85

ลำดับภาพที่ 83/85

ลำดับภาพที่ 84/85

ลำดับภาพที่ 85/85
<<
>>
X