หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลบางขุด
วิสัยทัศน์ ทต.บางขุด
“การศึกษาดี มีคุณธรรม
นำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”
นายถุงเงิน กลัดสุข
นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด
ทำนา
จับปลา
ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลบางขุด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มิ.ย. 2559
 
 

 
กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2565  
 

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางขุด ได้จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีพันจ่าเอกสุพจน์  หมื่นกล้า ปลัดเทศบาลเป็นประธานในพิธีได้อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้แก่พนักงานและบุคลากรเทศบาลตำบลบางขุดให้ได้รับทราบ
เนื่องในโอกาส “ วันเทศบาล วันที่ 24 เมษายน 2565 ” ประจำปี 2565 ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญ ความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล และเห็นถึงความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจและหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นรวมถึงให้บุคลากรในสังกัดตระหนักเห็นและเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการ การอำนวยความสะดวก สร้างความเป็นธรรมและเสมอภาคให้แก่ประชาชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 เม.ย. 2565 เวลา 15.44 น. โดย คุณ ฐาปนี ปานน้อย

ผู้เข้าชม 44 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X