หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลบางขุด
วิสัยทัศน์ ทต.บางขุด
“การศึกษาดี มีคุณธรรม
นำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”
นายถุงเงิน กลัดสุข
นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด
ทำนา
จับปลา
ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลบางขุด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มิ.ย. 2559
 
 

 
กิจกรรม big cleaning day เทศบาลตำบลบางขุด  
 

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 นายถุงเงิน  กลัดสุข นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด และพันจ่าเอกสุพจน์  หมื่นกล้า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลตำบลบางขุดได้เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อสร้างความตระหนักรู้สู่สังคม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย คสะดวก สะอาดและมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของสำนักงานเทศบาลตำบลบางขุดเห็นความสำคัญของกิจกรรม 5 ส และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ดำเนินการทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงานและทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบเทศบาลตำบลบางขุด

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 เม.ย. 2565 เวลา 15.31 น. โดย คุณ ฐาปนี ปานน้อย

ผู้เข้าชม 53 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/14

ลำดับภาพที่ 2/14

ลำดับภาพที่ 3/14

ลำดับภาพที่ 4/14

ลำดับภาพที่ 5/14

ลำดับภาพที่ 6/14

ลำดับภาพที่ 7/14

ลำดับภาพที่ 8/14

ลำดับภาพที่ 9/14

ลำดับภาพที่ 10/14

ลำดับภาพที่ 11/14

ลำดับภาพที่ 12/14

ลำดับภาพที่ 13/14

ลำดับภาพที่ 14/14
<<
>>
X