หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลบางขุด
วิสัยทัศน์ ทต.บางขุด
“การศึกษาดี มีคุณธรรม
นำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”
นายถุงเงิน กลัดสุข
นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด
ทำนา
จับปลา
ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลบางขุด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มิ.ย. 2559
 
 

 
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวทางปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอู่ จ.เจริญยนต์ ถึงถนนเลียบแม่น้ำน้อย หมู่ 8  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ส.ค. 2564 เวลา 11.07 น. โดย คุณ วันวิสาข์ มีเคลือบ

ผู้เข้าชม 79 ท่าน