หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลบางขุด
วิสัยทัศน์ ทต.บางขุด
“การศึกษาดี มีคุณธรรม
นำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”
นายถุงเงิน กลัดสุข
นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด
ทำนา
จับปลา
ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลบางขุด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มิ.ย. 2559
 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง รายชื่อพนักงานครูเทศบาลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากรอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ค. 2564 เวลา 10.27 น. โดย คุณ ฐาปนี ปานน้อย

ผู้เข้าชม 62 ท่าน