หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลบางขุด
วิสัยทัศน์ ทต.บางขุด
“การศึกษาดี มีคุณธรรม
นำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”
นายถุงเงิน กลัดสุข
นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด
ทำนา
จับปลา
ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลบางขุด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มิ.ย. 2559
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์  

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

            ด้วยจังหวัดชัยนาทแจ้งว่า พระราชบัญญัติทางจริยธรรม พ.ศ.2562 กำหนดให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลมีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งตามระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2563 กำหนดให้จัดทำประมวลจริยธรรม ให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในหน่วยงานรวมถึงผู้บริการและประชาชน

            เทศบาลตำบลบางขุดจึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางคิวอาร์โค้คดังกล่าว


แบบรับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการและประชาชนต่อร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มี.ค. 2564 เวลา 11.14 น. โดย คุณ ฐาปนี ปานน้อย

ผู้เข้าชม 60 ท่าน