หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลบางขุด
วิสัยทัศน์ ทต.บางขุด
“การศึกษาดี มีคุณธรรม
นำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”
นายถุงเงิน กลัดสุข
นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด
ทำนา
จับปลา
ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลบางขุด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มิ.ย. 2559
 
 

 
โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบกิจการ  
 

                    ด้วยเทศบาลตำบลบางขุด ได้จัดโครงการอบรมผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบกิจการ ประจำปี 2563 ในวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลบางขุดได้ตระหนักถึงความสำคัญ จึงได้จัดโครงการฯ ดังกล่าว เพราะผู้สัมผัสอาหารเป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆ ไปสู่ผู้บริโภคได้ ตั้งแต่การเตรียม การปรุง  ประกอบอาหาร การทำความสะอาดภาชนะอุปกรณ์ ในการได้รับบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยจากสถานประกอบกิจการที่ได้มาตรฐานต่อไป และเพื่อให้ผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปรุง – ประกอบอาหารได้อย่างถูกต้อง  

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ธ.ค. 2563 เวลา 09.02 น. โดย คุณ ฐาปนี ปานน้อย

ผู้เข้าชม 145 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/7

ลำดับภาพที่ 2/7

ลำดับภาพที่ 3/7

ลำดับภาพที่ 4/7

ลำดับภาพที่ 5/7

ลำดับภาพที่ 6/7

ลำดับภาพที่ 7/7
<<
>>
X