หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลบางขุด
วิสัยทัศน์ ทต.บางขุด
“การศึกษาดี มีคุณธรรม
นำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”
นายถุงเงิน กลัดสุข
นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด
ทำนา
จับปลา
ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลบางขุด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มิ.ย. 2559
 
 

 
แนวทางการเฝ้าระวัง ค้นหา ส่งต่อ บำบัด และดูแลติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต  
 

              ด้วยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชัยนาท ได้รับแจ้งจากกระทรวงมะหาดไทยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส) ได้ดำเนินการผลิตคู่มือ แนวมางการเฝ้าระวัง ค้นหา ส่งต่อ บำบัด และดูแลติดตามผู้ป่วยยาเสพติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมถึงชุมชนและครอบครัวของผู้ป่วยได้ใช้ประโยชน์ในการป้องกัน เฝ้าระวังและดูแลช่วยเหลือตามแนวทางดังกล่าว
                เทศบาลตำบลบางขุดจึงได้จัดการเผยแพร่เนื้อหาสื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ย. 2563 เวลา 09.55 น. โดย คุณ ฐาปนี ปานน้อย

ผู้เข้าชม 32 ท่าน