หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลบางขุด
วิสัยทัศน์ ทต.บางขุด
“การศึกษาดี มีคุณธรรม
นำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”
นายถุงเงิน กลัดสุข
นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด
ทำนา
จับปลา
ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลบางขุด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มิ.ย. 2559
 
 

 
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ 7 สายประชาอาสา 1 จากถนน คสล. ถึงคลองสำโรก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ม.ค. 2564 เวลา 11.30 น. โดย คุณ วันวิสาข์ มีเคลือบ

ผู้เข้าชม 12 ท่าน