หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลบางขุด
วิสัยทัศน์ ทต.บางขุด
“การศึกษาดี มีคุณธรรม
นำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”
นายถุงเงิน กลัดสุข
นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด
ทำนา
จับปลา
ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลบางขุด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มิ.ย. 2559
 
 

 
การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563  
 

           เทศบาลตำบลบางขุด ดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ แก่เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน ประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจ และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ ศาสนสถาน เพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ \"พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติด\"
นอกจากนี้ประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดสื่อต่างๆ ได้ที่ เว็บไซต์ www.oncb.go.th

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 มิ.ย. 2563 เวลา 09.14 น. โดย คุณ ฐาปนี ปานน้อย

ผู้เข้าชม 39 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X