หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลบางขุด
วิสัยทัศน์ ทต.บางขุด
“การศึกษาดี มีคุณธรรม
นำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”
นายถุงเงิน กลัดสุข
นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด
ทำนา
จับปลา
ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลบางขุด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มิ.ย. 2559
 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง ผลการประเมินตนเอง (Self-Assesment : SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบางขุด ประจำปีการศึกษา 2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ค. 2563 เวลา 13.15 น. โดย คุณ ฐาปนี ปานน้อย

ผู้เข้าชม 6 ท่าน