หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลบางขุด
วิสัยทัศน์ ทต.บางขุด
“การศึกษาดี มีคุณธรรม
นำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”
นายถุงเงิน กลัดสุข
นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด
ทำนา
จับปลา
ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลบางขุด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มิ.ย. 2559
 
 
 
กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีนภายใต้การดำเนินงานโครงการในพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562  
 

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ณ ศาลาการเปรียญวัดสกุณาราม ตำบลบางขุด  อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.ย. 2562 เวลา 11.38 น. โดย คุณ ฐาปนี ปานน้อย

ผู้เข้าชม 13 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย