หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลบางขุด
วิสัยทัศน์ ทต.บางขุด
“การศึกษาดี มีคุณธรรม
นำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”
นายถุงเงิน กลัดสุข
นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด
ทำนา
จับปลา
ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลบางขุด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มิ.ย. 2559
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
กิจกรรมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบางขุด ทั้ง 3 ศูนย์ [ 2 ต.ค. 2562 ]  
อ่าน: 4
 


 
กิจกรรมโครงการ อบรมให้ความรู้ \"ก้าวตามรอยบาท ศาสตร์พระราชา\" ประจำปี 2562 [ 18 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 24
 
 
     


 
กิจกรรมโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เทศบาลตำบลบางขุดตามงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 14
 


 
กิจกรรมโครงการต่อยอดคัดกรองการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ต้านภัยมะเร็งเต้านมภายใต้การดำเนินการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 [ 18 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 9
 
 
     


 
กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีนภายใต้การดำเนินงานโครงการในพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 [ 18 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 12
 


 
กิจกรรมการปลูกฝังวินัยการคัดแยกขยะให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ทอง สังกัดเทศบาลตำบลบางขุด [ 23 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 19
 
 
     


 
กิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเเจ้าอยู่หัว [ 6 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 27
 


 
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 27
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 5
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 098-006-3033