หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลบางขุด
วิสัยทัศน์ ทต.บางขุด
“การศึกษาดี มีคุณธรรม
นำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”
นายถุงเงิน กลัดสุข
นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด
ทำนา
จับปลา
ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลบางขุด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มิ.ย. 2559
 
 
 


นายจำนงค์ มั่นปาน
ประธานสภา ทต.บางขุด
 


นายเดช เขียวใจดี
รองประธานสภา ทต.บางขุด


พ.จ.อ.สุพจน์ หมื่นกล้า
เลขานุการสภา ทต.บางขุด
 
 


นางสาวกนกวรรณ เมฆดำ
สมาชิกสภา ทต.บางขุด


นายวิชาญ ห้อยระย้า
สมาชิกสภา ทต.บางขุด


นางสาวกรรณิกา ทับเงิน
สมาชิกสภา ทต.บางขุด


นายดาวเรือง กังผึ้ง
สมาชิกสภา ทต.บางขุด


นายวรรณะ ยิ้มจันทร์
สมาชิกสภา ทต.บางขุด


นายบัญชา พงษ์นารายณ์
สมาชิกสภา ทต.บางขุด


นางจรรยา ชำนาญมะเริง
สมาชิกสภา ทต.บางขุด


นายบุญยวด กลัดล้อม
สมาชิกสภา ทต.บางขุด