หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.บางขุด   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายนานายสุพจน์ คุ้มข้อง หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
ทต.บางขุด   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบางขุด จำนวน ๓ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
ทต.เสือโฮก   จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง(กองคลัง) รถบรรทุกดีเซลแบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน ๑ คัน 1 ก.ค. 2565
อบต.ไร่พัฒนา   จ้างเหมาจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
ทต.ห้วยกรด   ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 CC. จำนวน 2 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2565
ทต.ห้วยกรด   ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ CC. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2565
ทต.หาดท่าเสา   ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหาดท่าเสา จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2565
อบต.วังไก่เถื่อน   จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน 3039 ถึงบ้านนางฉลอง ประหวั่น หมู่ที่ 8 กว้าง 3 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 330 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2565
อบต.วังไก่เถื่อน   จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยางถึงบ้านนายนิรันดร์ ใจแสน หมู่ที่ 7 กว้าง 3 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 330 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2565
อบต.วังไก่เถื่อน   จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเฉลิม มงคลหัตถี หมู่ที่ 4 กว้าง 3 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 330 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 996