หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิสซิเบิ้ลพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุที่ใช้ในการฉีดวัคซีนตามโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ของเทศบาลตำบลบางขุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุมี่ใช้ในการฉีดวัคซีนตามโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ของเทศบาลตำบลบางขุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตเทศบาลตำบลบางขุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตเทศบาลตำบลบางขุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุที่ใช้ในการฉีดวัคซีนตามโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ของเทศบาลตำบลบางขุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตเทศบาลตำบลบางขุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2567 ]

(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 35