ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล บางขุด
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 16 ต.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256219,09576,06688,77793,18052,97052,058142,807181,671134,34461,218--902,186
256150,07438,759148,04689,15359,53165,30854,32452,28835,23948,97648,41536,288726,401
25607,2724,2975,89223,59455,96050,71750,52747,83946,60640,42642,92597,662473,717
ยอดยกมาตั้งแต่ 10 มิ.ย. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2559   266,328
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   2,368,632
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2559
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี