หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล บางขุด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบลบางขุด
วิสัยทัศน์ ทต.บางขุด
“การศึกษาดี มีคุณธรรม
นำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”
นายถุงเงิน กลัดสุข
นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด
ทำนา
จับปลา
ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลบางขุด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มิ.ย. 2559
 
 
 
  ตำบลบางขุดเป็นตำบลเล็กๆ ตำบลหนึ่งในอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท พื้นทีส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม คือ ทำนา ทำสวนผลไม้ (มะม่วง มะนาว ส้มโอ ฯลฯ)และปลูกพืชผักสวนครัว จากการเล่าสืบต่อกันมาในสมัยโบราณว่า เหตุที่ตำบลนี้มีชื่อว่าตำบลบางขุด เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำนา และจะทำนาได้ปีละ 1 ครั้ง อาศัยน้ำจากน้ำฝนเท่านั้น ดังนั้นชาวบ้านจึงต้องช่วยกันขุดบาง เพื่อนำน้ำจากแม่น้ำน้อยไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวในทุ่งนาชาวบ้านจะขุดบางจากแม่น้ำน้อยหลายๆ แห่ง เช่น บางท่าขลาย บางท่าศาลเจ้า บางท่าศาลา บางโพธิ์ศรี ฯลฯ พอถึงฤดูน้ำหลากน้ำจากแม่น้ำน้อยก็จะไหลผ่านเข้าบางต่างๆ เข้าไปในทุ่งนา จึงเรียกตำบลนี้ว่า “ตำบลบางขุด” แต่ปัจจุบันบางต่างๆ ได้ถมเป็นถนนไปหมดแล้วเพราะได้อาศัยน้ำจากชลประทานในการทำนา  
 
 
  เทศบาลตำบลบางขุด ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอสรรคบุรีห่างจากอำเภอสรรคบุรีประมาณ 10 กิโลเมตร ตั้งอยู่ เลขที่ 153 หมู่ที่ 6 บ้านบางโพธิ์ศรี ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 12,700 ไร่ ประมาณ 49.46 ตารางกิโลเมตร  
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ดอนกำ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท  
      ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี  
      ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ำน้อย ต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ คลองชลประทาน ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท  
 
 
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด  จำนวน 7,188  คน

ชาย จำนวน   3,439    คน คิดเป็นร้อยละ 47.84

หญิง จำนวน  3,749    คน คิดเป็นร้อยละ 52.16
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด   2,399      ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย        145.33    คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
  1   บ้านท่าสำโรง 280 327 607  
2   บ้านท่าสะตือ 229 217 446
  3   บ้านท่าขลาย 224 236 460  
4   บ้านท่าศาลเจ้า 152 190 342
  5   บ้านท่าศาลา 286 297 583  
6   บ้านบางโพธิ์ศรี 346 365 711
  7   บ้านบางกระบวย 230 257 487  
8   บ้านใหญ่ 329 388 717
  9   บ้านแค 471 498 969  
10   บ้านหัวเด่น 299 332 631
  11   บ้านร่องใหญ่ 320 342 662  
12   บ้านหอระฆัง 273 300 573
    รวม 3,439 3,749 7,188
 
 
 
ราษฎร ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ตำบลบางขุด มีผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญคือ ข้าว ส้มโอ ราษฎรบางหมู่บ้านมีอาชีพเสริม ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงไก่ เป็ด สุกร และด้านการประมง คือ การเลี้ยงปลากระชัง ราษฎรส่วนที่เหลือประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร ได้แก่ อาชีพรับจ้าง ค้าขาย