หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลบางขุด
วิสัยทัศน์ ทต.บางขุด
“การศึกษาดี มีคุณธรรม
นำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”
นายถุงเงิน กลัดสุข
นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด
ทำนา
จับปลา
ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลบางขุด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มิ.ย. 2559
 
 
 


-ว่าง-
นายก ทต.บางขุด
 
 


-ว่าง-
รองนายก ทต.บางขุด


-ว่าง-
รองนายก ทต.บางขุด
 
 


-ว่าง-
เลขานุการนายก ทต.บางขุด


-ว่าง-
ที่ปรึกษานายก ทต.บางขุด
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-484-231